Årsmøte

LA5A avholdt årsmøte 24.01.2019

Møter

  • LA5A har drop-in møter hver onsdag klokken 20:00. ALLE er velkommen.
  • LA5A har medlemsmøter den siste torsdagen i hver måned.

Antennedugnad

LA1AFA

Våren 2017 arrangerte LA5A antennedugnad ved sitt klubblokale på Elvebakken, i Alta. Det ble ryddet opp i antenner og fødekabler. Gruppen har flere medlemmer som har godkjent fallsikringskurs og kan bistå ved arbeid i høyden. På bildet ser vi LA1AFA, Knut, i arbeid.